På Gång

Cafébussen
On Road For Jesus
Lidköping
 
Covid-19 har ställt till det för oss alla i samhället. Inte minst har bussföreningens verksamhet påverkats. Det betyder att vi tills vidare inte kan köra ut vår cafébuss  på Torget på fredagskvällarna eller andra dagar.  Tyvärr! Vårt arbete i föreningen fortskrider dock på olika sätt!
 

Kalender


Bönesamling på Truvegården.


På grund av coronapandemin har vi bestämt att inte  ha någon gemensam bön på Truvegården en tid framöver. Däremot kan vi  komma överens om att var och en där hemma kan be för bussens verksamhet  torsdagar jämna veckor (se kalendern) men gärna varje torsdag mellan kl 17.30- 18.30 .

Styrelsen för ORFJ
/ Hans R