På Gång

Cafébussen
On Road For Jesus
Lidköping
 

På grund av den pågående coronaepidemin
gör CaféBUSSEN nu  uppehåll på obestämd tid.

 

Café BUSSEN
Skara

Vi håller på att omstrukturera verksamheten för CaféBUSSEN i
Skara. Återkommer med rapport vid senare tillfälle

 

Kalender

On Road for Jesus

Bönesamlingar under våren 2020
Varmt välkomna till Truvegården
torsdagar udda veckor
kl. 17.30-18.30
.


Trots rådande coronapandemi  har  vi bestämt att ha våra bönesamlingar. Utomhus om vädret tillåter eller i kyrksalen på Truvegården efter de  rekom-mendationer som Folkhälsomyndigheten  gett

DATUM  och ANSVAR
7 maj  Fia Hermansson
4 juni  Hans Rolf
18 juni  Roger Filipsson


Om du vill vara med på dessa samlingar men inte hittar till Truvegården eller vill ha skjuts - ring då till
0733 84 15 48 (Hans)