På Gång

CaféBUSSEN
Lidköping


Nu drar vi igång igen! Den 15 mars startar  vi upp en ny säsong på Torget.
Välkomna!

Café BUSSEN
Skara

Vi håller på att omstrukturera verksamheten för CaféBUSSEN i
Skara. Återkommer med rapport vid senare tillfälle

 

Kalender

On Road for Jesus
Bönesamlingar under våren 2019
Varmt välkomna till Truvegården
torsdagar kl. 17.30-18.30.


DATUM  och ANSVARIG

11 april Åke Björkqvist
25 april Åke Björkqvist
9 maj Roger Filipsson
23 maj Bosse Bergenwall
13 juni Fia Hermansson

Om du vill vara med på dessa samlingar men inte hittar till Truvegården eller vill ha skjuts ring dit
070 535 53 10 (Tony )
eller
0733 84 15 48 (Hans)