Nyheter

CaféBUSSEN till Falköping
Söndagen den 8/4-18 hade vi den stora glädjen att få lämna över
en av våra bussar till Falköpings Pingstförsamling. De kommer nu att 
fortsätta bussarbetet och så ut Ordet i Falköpingstrakten.
Vi önskar dem Guds stora välsignelse i deras arbete.

Tony Johannesson
Ordf

 


Bussföreningen har köpt en ny CaféBUSS!

 Åke Björkqvist och Bosse Bergenvall hämtade hem den från Stockholm den 11 december. En Volvo/Säfflebuss som har gått i stadstrafik. Ca 62000 mil har den rullat, vilket inte är mycket för en buss. Den har lågt insteg, så att även rullstolsburna ska kunna komma in. Vi ska planera hur inredningen ska vara och ombyggnad kommer att ske under våren. Om den kommer att heta något? Inget bestämt. Kanske Paulus? Paulus i Bibeln omnämns som ”hedningarna apostel”, men han skrev också merparten av de brev till de olika kristna församlingarna som är omtalade i Nya Testamentet. Och just så vill bussföreningen
On Road For Jesus vara: Apostel för de som inte känner till Guds kärlek och även vara till uppmuntran för de kristna församlingarna.
Text och foto:
Hans R

 

Bosse och Paulus Bosse och Paulus

Bussbygget har startat

Arbetet med att bygga om Paulus från stadsbuss till  CaféBUSS har börjat.  Vi är tacksamma till Biltjänst Lidköping, som hjälpte oss med bogsering från Truvegården in till stan.  Och vi är tacksamma till Nybergs Buss, som låter oss få ha den stående hos dem och även utnyttja deras verkstad när vi så behöver. Vi har haft byggmöten, rivit ut alla säten, skissat på hur vi vill att köket och cafédelen ska se ut. Vi har också gjort vissa inköp av materiel och beställt virke till köket vilket kommer att byggas som lösvirke. Vi kommer allt emellanåt meddela hur arbetet fortskrider.

loading...
Håkan Brattström Håkan BrattströmIntervju med
Håkan Brattström.

 
Håkan växte upp i ett varmt kristet hem. Föräldrarna var med i en baptistförsamling som tillhörde Örebromissionen. Håkan var med i söndagsskolan och i juniorerna.   När han var i tioårsåldern deltog han och modern på väckelsemöten med en pastor från Örebro. Modern frågade vid några tillfällen om Håkan ville ta emot Jesus och en kväll var han redo och de gick fram för förbön. Under bönen upplevde Håkan att någon rörde vid hans hjärta. Något hände inom honom då han tog emot Jesus. Den 3 juni 1956 döptes Håkan och tron har han haft kvar sedan dess. I livet har det varit både motgång och medgång. Inte ens under den svåra tiden efter att hans fru lämnat honom, har han känt sig ensam, även om han till synes varit ensam. Idag kan de båda umgås som vänner då de möts tillsammans med barnen.  Håkan har alltid känt sig buren av tron på Jesus. Tron betyder mycket även om han inte är den som går fram och talar. Den tar sig snarare uttryck i att göra någonting gott för andra. På tisdagskvällarna t.ex. under "Café Kontakt" i Missionskyrkan, har han fått god kontakt med några invandrarfamiljer. Om den ene uteblir en kväll och vice versa så saknar man varandra. Det är ett sätt att uttrycka sin tro.
  
/Kerstin Kvernes

 

 ............................................................................