Nyheter

CaféBUSSEN till Falköping
Söndagen den 8/4-18 hade vi den stora glädjen att få lämna över
en av våra bussar till Falköpings Pingstförsamling. De kommer nu att 
fortsätta bussarbetet och så ut Ordet i Falköpingstrakten.
Vi önskar dem Guds stora välsignelse i deras arbete.

Tony Johannesson
Ordf

 


Bussföreningen har köpt en ny CaféBUSS!

 Åke Björkqvist och Bosse Bergenvall hämtade hem den från Stockholm den 11 december. En Volvo/Säfflebuss som har gått i stadstrafik. Ca 62000 mil har den rullat, vilket inte är mycket för en buss. Den har lågt insteg, så att även rullstolsburna ska kunna komma in. Vi ska planera hur inredningen ska vara och ombyggnad kommer att ske under våren. Om den kommer att heta något? Inget bestämt. Kanske Paulus? Paulus i Bibeln omnämns som ”hedningarna apostel”, men han skrev också merparten av de brev till de olika kristna församlingarna som är omtalade i Nya Testamentet. Och just så vill bussföreningen
On Road For Jesus vara: Apostel för de som inte känner till Guds kärlek och även vara till uppmuntran för de kristna församlingarna.
Text och foto:
Hans R

 

Bosse och Paulus Bosse och Paulus

Bussbygget har startat

Arbetet med att bygga om Paulus från stadsbuss till  CaféBUSS har börjat.  Vi är tacksamma till Biltjänst Lidköping, som hjälpte oss med bogsering från Truvegården in till stan.  Och vi är tacksamma till Nybergs Buss, som låter oss få ha den stående hos dem och även utnyttja deras verkstad när vi så behöver. Vi har haft byggmöten, rivit ut alla säten, skissat på hur vi vill att köket och cafédelen ska se ut. Vi har också gjort vissa inköp av materiel och beställt virke till köket vilket kommer att byggas som lösvirke. Vi kommer allt emellanåt meddela hur arbetet fortskrider.

loading...


Jag ställde två frågor till tre personer:
 
Hur blev du en kristen?

Vad betyder Jesus och din tro för dig i ditt vardagsliv, arbetsliv och familj.
 

Linnea Hermansson svarar:
 
"Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har växt in i tron. Den har blivit naturlig.
Den betyder trygghet. En säker hamn. Jesus finns med överallt."

............

Robin Hermansson:
"Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har växt in i tron. Den har blivit naturlig. Tron har förblivit  kvar.
Tron betyder trygghet. Jag har alltid känt mig trygg. Jag vet inte vad Jesus egentligen betyder för mig för jag vet inte hur det skulle vara utan min tro. Beträffande vardagslivet så kan jag inte berätta om min tro eftersom jag arbetar inom vården och inte kan tala om min tro."

 ............

Sture Liderud:
Jag är uppvuxen i ett kristet hem och har växt in i tron.
Tron för mig  är att jag känner styrka och trygghet.

............

 
Med vänliga hälsningar
Kerstin Kvernes

 

 ............................................................................